תמיד זול יותר לעשות את העבודה נכון”

“כבר בפעם הראשונה 

(פיליפ ב. קרוסבי)

זה תמיד עובד כדי  
לעשות את העבוד

———————————————————————————>


שאין דומה לו#